Giải pháp lưu trữ đám mây miễn phí

Các sản phẩm và dịch vụ miễn phí bạn cần để triển khai các giải pháp lưu trữ và phân phối nội dung trên đám mây

Các sản phẩm miễn phí

Triển khai các giải pháp lưu trữ đám mây bằng các sản phẩm từ Bậc miễn phí của AWS

Amazon CloudFront

Dịch vụ web để phân phối nội dung đến người dùng cuối với độ trễ thấp và tốc độ truyền dữ liệu cao

 • 50 GB truyền dữ liệu đi
 • 2.000.000 yêu cầu HTTP hoặc HTTPS

Amazon EFS

Dịch vụ lưu trữ tệp dùng chung, đơn giản, quy mô linh hoạt dành cho các phiên bản Amazon EC2

 • 5 GB dung lượng lưu trữ

AWS Storage Gateway

Dịch vụ lưu trữ đám mây lai với khả năng tích hợp cục bộ và truyền dữ liệu tối ưu hóa

 • Tối đa 100 GB/tháng miễn phí, mức phí tối đa 125 USD/tháng
 • Truyền miễn phí đến AWS

Amazon Glacier

Dịch vụ lưu trữ đối tượng dài hạn, bảo mật và lâu bền

Truy xuất 10 GB dữ liệu miễn phí trên Amazon Glacier mỗi tháng. Có thể sử dụng hạn mức của bậc miễn phí vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng và áp dụng với các truy xuất tiêu chuẩn

Amazon S3

Cơ sở hạ tầng lưu trữ đối tượng bảo mật, ổn định và có quy mô linh hoạt

 • 5 GB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn
 • 20.000 yêu cầu Get
 • 2.000 yêu cầu Put

Amazon Elastic Block Storage

Ổ đĩa lưu trữ cấp khối đáng tin cậy, ổn định, độ trễ thấp dành cho các phiên bản EC2

 • 30 GB Amazon EBS: mọi cách kết hợp giữa mục đích chung (SSD) và đĩa từ
 • 2.000.000 thao tác I/O (với EBS đĩa từ)
 • 1 GB dung lượng lưu trữ kết xuất nhanh

Tìm hiểu thêm về Lưu trữ đám mây AWS

Xem video sau đây để hiểu sâu thêm và trải nghiệm với AWS

Giới thiệu về Amazon S3
Giới thiệu AWS Storage Gateway
Tìm hiểu sâu về Amazon Glacier