Software-defined storage – SDS là gì?

Hệ thống lưu trữ được định nghĩa bằng phần mềm (SDS) là một kiến ​​trúc lưu trữ tách phần mềm lưu trữ khỏi phần cứng của nó. Không giống kiểu truyền thống network-attached storage (NAS) hay storage area network (SAN), SDS thường được thiết kế để thực hiện trên bất kỳ hệ thống tiêu chuẩn … Xem thêm